ראיון עם ראש הממשלה גולדה מאיר לרגל 50 שנות עליה לארץ, 1971

ראיון עם ראש הממשלה גולדה מאיר לרגל 50 שנות עליה לארץ, 1971

RE-41, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

פרסום ראשון

מראיין: גדעון לב-ארי

יובל לעליית גולדה מאיר לארץ ישראל

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X