רשימת ספרים נבחרים

רשימת ספרים נבחרים

אביגור שאול, זכרונות על יהודה ארזי, מולד, 194-193, חשון-כסלו תשכ"ה אוקטובר 1964

אביזוהר מאיר, בראלי אבי (עורכים), עכשיו או לעולם לא: דיוני מפא"י בשנה האחרונה למנדט הבריטי, מבואות ותעודות, עיינות, בית ברל, תשמ"ט

אביזוהר מאיר, בקץ המנדט, בית ברל, תשמ"ט

אביזוהר מאיר, כסף לכל, תל-אביב, 1978

אביזוהר מאיר, חילוף משמרות, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), דוד בן גוריון, לקראת קץ המנדט: זכרונות מן העזבון (29 ביוני 1946 – מרס 1947), עם עובד, תל אביב, 1993, עמ' 58-1

אביזוהר מאיר, מעסקנות פועלים למנהיגות לאומית (1948-1940), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

אגרס אליהו, גולדה, לוין-אפשטין בע"מ, תל אביב, 1969

אהרונסון שלמה, הפוליטיקה והאיסטרטגיה של נשק גרעיני במזרח התיכון: ערפול, תיאוריה ומציאות 1948-1994, הקיבוץ המאוחד, 1995

איזנשטדט ש"נ, המבנה החברתי של ישראל, בית ברל, 1958

אילן עמיצור, בריטניה, ארצות הברית ושאלת ארץ ישראל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשל"ט

אילת אברהם, המאבק על המדינה, עם עובד, תל אביב, 1979

אליאש שולמית, העמדה הדתית, ציונית ולא ציונית, לתכנית חלוקת ארץ ישראל, תרצ"ז-תרצ"ח, 1938-1937, בתוך: אביזוהר מאיר, פרידמן ישעיהו (עורכים), עיונים בתוכנית החלוקה 1947-1937, אוניברסיטת בן גוריון וקריית שדה בוקר, 1984 , עמ' 55-74

ארלוזורוב חיים, יומן ירושלים, הוצאת מפא"י, תל-אביב, 1949

אשר דני (עורך ראשי), הסורים על הגדרות, פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים, הוצאת מערכות, משרד הביטחון ההוצאה לאור, 2008

בועז אריה, עלום ונוכח בכל, סיפור חייו של שאול אביגור, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2001

בר-יוסף אורי, הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה, זמורה-ביתן, מוציאים לאור, 2001

ברוש תמר (עורכת), מפי מנהיגים, אבני דרך בתולדות מדינת ישראל, מדינת ישראל, המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, ירושלים, תשס"ט

גבעון קלמן, אין לי ארץ אחרת - צילומים 1950-1970, חברת המ-לט בע"מ, 2005

גורני יוסף, הקשר החד-משמעי, תנועת הלייבור הבריטית ויחסה אל הציונות 1947-1917, אוניברסיטת תל אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב (1982)

גזית מרדכי, תהליך השלום (1973-1969), קו אדום יד טבנקין והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד

גלבוע משה, צעדים ראשונים, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, הפנתרים השחורים וועדת ראש הממשלה לנוער במצוקה, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, תהליכים בגיבוש חוק הביטוח הלאומי, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גרינברג יצחק, גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

דורון אברהם, היערכות השירותים החברתיים לקליטת העלייה ההמונית, קווים לדיון, קתדרה, 56, ירושלים, 1990

דיניץ שמחה, מלחמת יום הכיפורים - מבט מדיני אסטרטגי: ישראל ארצות-הברית, בתוך: רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים),יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004 , עמ' 23-29

הסוכנות היהודית, חטיפת ווינדהם וקולינס, פרוטוקול, 29.1.1947 

הסוכנות היהודית, דו"ח המחלקה לעלייה ספטמבר 1951 - מרץ 1952, ירושלים, 1952

צבי זמיר, בעיניים פקוחות, כנרת זמורה ביתן, 2011

חן זלמן, שבע השנים המאושרות, גולדה מאיר - שרת העבודה, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר וקרן גולדה מאיר לקידום חברתי של נוער מאזורי פיתוח וספר, מרץ 1987

יונתן נתן (ליקט, ערך וכתב), בעוז ובענווה, עקיבא לוינסקי - קורותיו, הגותו ומעשיו, יצא לאור ביוזמת ידידים ובסיוע התאגדות המכללות האזוריות בישראל, 2001

יורמן פנחס, מלחמת ההתשה 1969-1970, מרכז ההסברה; שירות הפרסומים, תשמ"ח (1988)

כהן ישראל, ישראל והפצצה, שוקן, 2000

לב טלי, נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר, תיאוריה וביקורת, 32, אביב 2008

לבנון נחמיה, הקוד: נתיב, עם עובד, 1995

לבקוביץ זהר, אגף האפסנאות והמערך הלוגיסטי במלחמת העצמאות, משרד הביטחון, תשמ"ו

לבקוביץ זהר, במבחן המלחמות - המערך הלוגיסטי בצה"ל במלחמת יום הכיפורים, משרד הביטחון, 2005

לבקוביץ זהר, במבחן המלחמות - המערך הלוגיסטי בצה"ל במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה, משרד הביטחון, 1995

לבקוביץ זהר, הרכש במלחמת העצמאות - גולדה מאיר נוכח המחסור באמצעים, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1997

לבקוביץ זהר, התפתחות אגף האפסנאות והמערך הלוגיסטי בצה"ל 1949-1966, משרד הביטחון, 1988

לבקוביץ זהר, היבטים בלוגיסטיקה, מערכות 332, ספטמבר-אוקטובר 1993, עמ' 34-39, תשרי תשנ"ד

לורך נתנאל, מלחמת יום הכיפורים: 24-6 באוקטובר 1973, מרכז ההסברה; שירות הפירסומים, התשמ"ז (1987)

מאיר גאלדע, מיין לעבן, יידיש: אריה בוסתן, י.ל. פרץ, ישראל, 1978 

מאיר גולדה, בדגל העבודה, עורך: יהודה ארז, עם עובד - תרבות וחינוך, 1972 

מאיר גולדה, בית אבי, עריכה: אברהם יבין, הקיבוץ המאוחד, תשל"ג 
 

קטעים נבחרים מהספר "חיי", מאת גולדה מאיר, ספריית מעריב, 1975:

מגן ארז, עמדותיה ופעילותה של גולדה מאיר (מאירסון) בנושא הצלת יהודי אירופה בתקופת השואה (1944-1942), סמינריון, המחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 2001

מדזיני מירון, גולדה - ביוגרפיה פוליטית, ידיעות אחרונות - ספרי חמד, 2008 

מדזיני מירון, היהודיה הגאה - גולדה מאיר וחזון ישראל, ביוגרפיה פוליטית, עידנים / ידיעות אחרונות, 1990

מיכלסון בני, 30 שנה למלחמת יום הכיפורים, העמותה להנצחת זיכרה של גולדה מאיר, 2003

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשי"ז, משרד החוץ, 1957

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשי"ח, משרד החוץ, 1958

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"א, משרד החוץ, 1961

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"ב, משרד החוץ, 1962

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"ו, משרד החוץ, 1966

סחרוב אליהו, מעש בצל, פרקי זכרונות, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2000

עילם יצחק, בנתיבי מעשה, עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ד (1974)

עילם יצחק, פרקי ירושלים, עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ג (1973)

צורף חגי, עורך ראשי של הכרך, גולדה מאיר, הרביעית בראשי הממשלה: מבחר תעודות מפרקי חייה (1978-1898), ספר דיגיטלי, הסדרה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. עורך הסדרה ארנון למפרום השתתפו בעריכה: ארנון למפרום, ליה בן-צבי, מיכל זפט, לואיז פישר וגליה ויסמן, הוצאת ארכיון המדינה, ירושלים תשע"ו

צורף חגי, בוימפלד מאיר, יבוא יום ויפתחו את הארכיונים, ממשלת גולדה מאיר ומלחמת יום הכיפורים, הוצאת כרמל ירושלים, ספטמבר 2022

צמרת צבי ויבלונקה חנה (עורכים), העשור הראשון תש"ח - תשי"ח, סידרת עידן 20, יד יצחק בן צבי, 1997

צמרת צבי ויבלונקה חנה (עורכים), העשור השני תשי"ח - תשכ"ח, סדרת עידן 21, יד יצחק בן צבי, 2000

קופמן אילנה, פעילות מדינית מטעם המוסדות הלאומיים (1949-1940), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

קרמר-אסף מיכל, Golda Meir's Foreign Decision Making Process, an Analysis, Cambridge Scholars Publishing, 2018

רוזן דורון, פעילות ה"הגנה" בארצות הברית, 1945-1949, משרד הביטחון והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, 2008

ריבלין גרשון ועליזה, זר לא יבין - כינויי-סתר בישוב היהודי בארץ-ישראל, "מערכות", המרכז לתולדות כוח-המגן ע"ש י. גלילי, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1988

רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים), יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004

רשת עמל, ההסתדרות הכללית, גולדה מאיר - שנה למותה, כסלו תש"ם, דצמבר 1979

שגיא אלי, גולדה מאיר (מאירסון) ויחסה לבעיית יהודי אירופה בשנים 1930-1945, עבודת גמר לתואר שני, החוג ליהדות זמנו, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2003

שמיר נחום (עורך), קליטת עליה והפער החברתי, בית ברל, תשל"ב (1972)

שפירא אניטה, פרופ', גולדה: נשיות ופמיניזם, בתוך: מאיר חזן (עורך), ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל,אוניברסיטת תל אביב, אביב תשס"ג, חוברת 3 (2003) , עמ' 57-68

תמיר נחמן (עורך), גולדה - קובץ לזכרה, עם עובד - תרבות וחינוך, 1981

 

אנציקלופדיות ולקסיקונים

לקסיקון לבטחון ישראל, שיף זאב, הבר איתן (עורכים), זמורה, ביתן, מודן - הוצאה לאור, תשל"ו

 

קישורים

Golda's Balcony - a play by William Gibson

ארכיון מפלגת העבודה 

אתר זיכרון - מלחמת יום הכיפורים

אתר זיכרון - מלחמת יום הכיפורים

אתר חיל האוויר

אתר תנועת העבודה בא"י

הארכיון הציוני המרכזי

החצר הגדולה במרחביה

המועצה להנצחת ראשי ממשלה ונשיאים

משרד ראש הממשלה

צבא ההגנה לישאל - אתר אמ"ן

צבא ההגנה לישראל - אתר דובר צה"ל

60 שנות ממשלה בישראל, תחקיר ועריכה: רונית מוזיקנט, משרד ראש הממשלה, 2008.

גולדה - שלושים לפטירתה, תנועת העבודה, 1979.


ספרים באנגלית
 

Agress Eliyahu, Golda Meir: Portrait of a Prime Minister, New York: Sabra Books, Translated from Hebrew by Israel Taslitt, 1969

Burkett Elinor, Golda, Harper Collins Publishers, 2008

Christman Henrry M. (Editor), This Is Our Strength, The Macmillan Company, 1962

Keller Mollie, Golda Meir, Franklin Watts, 1983

Kissinger Henry, Crisis - The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises, Simon & Schuster, New York, 2003

Mandelkern Nick, The Story of Pioneer Women, The Pioneer Woman, September 1980, part 2, November 1980, part 3

Mann Peggy, Golda: The Life of Israel's Prime Minister, Coward, McCann & Geoghegan, 1971

Meir Golda, My Life, Steimatzky's Agency Ltd., Jerusalem Tel aviv, 1975

Meir Golda, This I Belive, Pioneer Woman, U.S.A, January-Fabruary, No 1, 1979

Reifen David, A Scheme of Vocational Guidance in Tel-Aviv, The New Era in Home and School, vol.28, no.7, July-Aug 1947

Reifen David, Education in Palestine: Problems of the Jewish Community, 8.6.1946 / The Times Educational Supplement

Switchkow Lewis, Memoirs of a Milwaukee Labor Leader, in Gertner L. Michael (ed) On The History of the Jews in the Diaspora, vol III, Tel-Aviv, 1975

Syrkin Marie, Golda Meir: Woman with a cause, Victor Gollancz LTD, 1964, London

Syrkin Marie (Editor), Golda Meir Speaks Out, Weidenfeld & Nicolson, Jerusalem, 1973

Wigoder G. (editor), American Jewish Memoirs: Oral Documentation, Oral History Division, The Institute of Contemporart Jewry, The Hebrew University of Jerusalem, 1980

קישורים

Reifen David, Ihr Laesst den Armen Schuldig Werden, no. 6, Sep 1956 / Bar Kochba-Hakoah Nachrichten

רשימת ספרים נבחרים

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X