7.8.1970: ראש הממשלה מודיעה בשידור חי על הפסקת האש במלחמת ההתשה

7.8.1970: ראש הממשלה מודיעה בשידור חי על הפסקת האש במלחמת ההתשה

"...כי היום תיכנס לתוקפה הפסקת אש כללית בינינו לבין מצרים. הפסקת האש הושגה ביוזמתה של ממשלת ארצות-הברית והיא תתחיל הלילה בחצות ותחול על כל הכוחות משני עברי קו הפסקת האש.

בנאומי בכנסת ביום ג' השבוע, הודעתי על החלטת הממשלה להשיב בחיוב להצעת ממשלת ארצות-הברית בדבר הפסקת אש בינינו לבין מצרים. היענותנו להצעה זו באה לאחר שהגענו לכלל הכרה כי הפסקת האש תתגשם בתנאים שימנעו את ניצולה לרעה.

ישראל הייתה נכונה לקיים בהקפדה את הסדרי הפסקת האש שנקבעו בתום מלחמת ששת הימים, על פי החלטת מועצת הבטחון מיוני 1967, אך מצרים, למרבה הצער, הפרה ברציפות את התחייבותה ואף הכריזה בפומבי כי היא אינה מכירה עוד בחובתה לקיים את הפסקת האש. עתה, הודיעה ממשלת מצרים על הסכמתה לחדש את הפסקת האש על פי סעיפים שהוסכמו בין הממשלות הנוגעות בדבר לבין ממשלת ארצות-הברית והננו מקבלים הודעה זו ברצון.

ישראל, מצידה, מודיעה על נכונותה השלמה לקיים בהקפדה את הסדרי הפסקת האש בכל סעיפיהם על בסיס של הדדיות.

אזרחי ישראל, בתום מלחמת ששת הימים נעננו להחלטת האו"ם בדבר הפסקת האש מתוך תקווה שלא יארכו ימים ויפתח משא ומתן בין ישראל לבין שכנותיה בדבר שלום צודק ובר-קיימא. תקווה זו טרם נתקיימה. אך העם וממשלתו מעולם לא חדלו מהנכונות והמאמצים להגיע אל השלום המיוחל.

אני רוצה לקוות כי הפסקת האש אשר תתחיל היום אמנם תשמר על ידי הצד השני ברציפות, עד לכריתת שלום בין מדינותינו.

ישראל מצידה, הייתה רוצה לראות את הפסקת האש כשלב טבעי שיש לקיימו בדרך אל שלום חוזי אשר יקום בגבולות ברי ההגנה, מוסכמים, בינינו לבין מצרים. באין שלום תוסיף, כמובן, ישראל לקיים במלואו את המצב כפי שנקבע עם הפסקת האש. ולא תחסוך כל מאמץ הדרוש לקידום התפתחותה של המדינה על מנת שתהא מסוגלת לעמוד בכל המבחנים המיועדים לה בכל הנסיבות.

הגענו אל שלב זה הודות לכוח עמידתנו הצבאי ולמאבקנו המדיני. נשקפים לנו מבחנים קשים ודרוש לנו ליכוד פנימי רב מתוך בטחון בדרכנו. עם כל הרצון שאין עמוק ממנו, כי הפסקת האש ולא רק בחזית זו, תהיה התחלה לקראת שלום, עלינו לזכור כי דרכנו אל השלום עוד רבה וקשה.

על סף הפסקת האש בינינו לבין מצרים, שלוחה ברכתה של ממשלת ישראל לכל חיילי צבא ההגנה לישראל, ביבשה, בים ובאוויר. לחיילנו אשר בשבי, וכל הישובים בקווי האש, ברכה רצופה תודה עמוקה על הגבורה והתושיה שהם גילו ומגלים יום יום. ברכה רצופה אהבה לכל אחד מהם ואמונה כי כמו בעבר כן בעתיד יוסיפו למלא בהצלחה את תפקידם בהגנה על בטחונה, עצמאותה ושגשוגה של ישראל.

שבת שלום."

 

מקור:
החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X