פרטים ונתונים על העלייה מברית המועצות, 1974

פרטים ונתונים על העלייה מברית המועצות, 1974

תאריך פרסום: 03.02.1976 

נתוני העליה ב-1975 לפי חודשים, סיכומי העלייה מאז מלחמת ששת הימים, התפלגות עולים לפי עדות, התפלגות הבאים לוינה לפי הרפובליקות השונות, פרטים על האשרות לנפש שהוצאו על ידי ההולנדים במוסקבה, פרטים על דרישות ראשוניות לנפש לפי הרפובליקות שנשלחו לבריה"מ, פירוט ההגעה לוינה לפי ערים נבחרות, ממוצע חודשי של הגעה לוינה, פרטים על הנשירה בוינה, הגירה יהודית ישירה מבריה"מ דרך רומא, נתונים על הירידה.

צפו במסמך

X