פרטים ונתונים על העלייה מברית המועצות, 1974

פרטים ונתונים על העלייה מברית המועצות, 1974

תאריך פרסום: 14.01.1975 

סיכומי העלייה ב-1974 לפי חודשים, סיכומי העלייה מאז מלחמת ששת הימים, התפלגויות העולים, פרטים על האשרות לנפש שהוצאו על ידי ההולנדים במוסקבה, פרטים על הדרישות שנשלחו לבריה"מ מאז 1968, פירוט הגעה לווינה לפי ערים, פירוט הנשירה בווינה, נתונים על הירידה מהארץ, נתונים על מקצועות העולים.

צפו במסמך

X