נאום - הצגת חוק הביטוח הלאומי בכנסת, תשי"ב 1951

נאום - הצגת חוק הביטוח הלאומי בכנסת, תשי"ב 1951

מאת: מאירסון גולדה

הצגת חוק הביטוח הלאומי בכנסת, 1951

נתקבל באדיבות זלמן חן, דובר משרד העבודה.

 

X