27.2.1951: תעסוקה לעולים באמצעות לשכות העבודה, 1951

27.2.1951: תעסוקה לעולים באמצעות לשכות העבודה, 1951

כ"א באדר א' תשי"א
המועצה הארצית של לשכות העבודה, תל אביב.

מחסור במלט, סלילת כבישים, עבודות בחקלאות, עבודות ציבוריות, מחסור באחיות במשרד הבריאות, אפליה על רקע גיל (גילנות) במוסדות ממשלתיים, תעסוקת הפועלים הערבים

נאום שרת העבודה, המועצה הארצית של לשכות העבודה, מסמך מקורי

X