16.8.1951: נאום בקונגרס הציוני הכ"ג

16.8.1951: נאום בקונגרס הציוני הכ"ג

נאום גולדה מאירסון בקונגרס הציוני הכ"ג
ישיבה ז', י"ד מנחם אב תשי"א

צפו בידיעה שפורסמה בעיתון "דבר"

נתקבל באדיבות זלמן חן, דובר משרד העבודה.

מיקום: ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל.

X