12.8.1953: הרצאת שרת העבודה בפני הפקידות הממשלתית

12.8.1953: הרצאת שרת העבודה בפני הפקידות הממשלתית

שרת העבודה על בעיות תעסוקה

נתקבל באדיבות זלמן חן, דובר משרד העבודה.

מיקום: ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל.

X