נאום - שני עמים בארץ

נאום - שני עמים בארץ

מאת: מאירסון גולדה

מקור:
מאירסון גולדה, שני עמים בארץ, דבר הפועלת, שנה ט"ז, מס' 6
דברים בכינוס לקבלת פני משלחת הפועלים שחזרה מארה"ב ב-25.7.1950

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X